“Sīki putni kāzas dzēra”

06/22/2021

"Latvieši dejo visur" - ar šo saukli šajā pavasarī aicinājām ASV latviešu nedēļas nogales pamatskolu bērnus vienoties dejā kopā ar vienaudžiem no deju skolas "Dzirnas" Latvijā. 

Šī projekta ietvaros tapa divas jaundejas horeogrāfu Dagmāras Bārbales un Kaspara Brauna redzējumā tieši šim laika periodam, kad nevarēja notikt tautas deju stundas klātienē.

Paldies visiem bērniem, kas piedalījās, vecākiem, kas atbalstīja un tautas deju skolotājiem, kas mācīja. Paldies Ņudžersijas latviešu skolas tautas deju skolotājai Līvijai Mednei un pārzinei Sarmītei Lejai-Grigalinovičai par projekta koordinēšanu un īstenošanu ASV skolām. Paldies ALA, Latviešu Dziesmu svētku fondam ASV, LR Kultūras ministrijai un PBLA par atbalstu.

Šodien dalāmies ar jaunāko bērnu, vecumā no 5 - 10 gadiem, deju "Sīki putni kāzas dzēra", kurā par putniem dejā pārtapa 49 dejotāji no ASV un 40 no Latvijas.

Līvija Medne,
Ņūdžersijas latviešu skolas Tautas deju skolotājaProjektu atbalsta