Pieteikties dziesmu svētku ziņām

Jaunumi

Ideja par šo projektu ir nākusi no sarunām ar ilggadīgo Gaŗezera darbinieku un skolotāju Albertu Legzdiņu. Pirms pāris gadiem viņš ieteica Gaŗezera vasaras vidusskolas korim ierakstīt vēl vienu disku (iepriekšējais iznāca senajā 1998. gadā!). Šis dziesmu albums ir Gaŗezera vasaras vidusskolas dāvana Latvijas simtgadei.

Latviešiem ir sakamvārds, ka "pasaulē nekas nav pastāvīgs". Tomēr viena lieta latviešiem ir pastāvīga un tā ir tautas mīlestība pret savas kultūras uzturēšanu. Tā izpaužas gan valodā un rakstiskā vārdā, gan tautas dejās, tautiskos rakstos un rotās.

Tīmekļa vietnē izmantota informācija no XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV vadoņa.