Latviešu dziesmu un deju
svētku fonds


Pieteikties dziesmu svētku ziņām

Jaunumi

Ideja par šo projektu ir nākusi no sarunām ar ilggadīgo Gaŗezera darbinieku un skolotāju Albertu Legzdiņu. Pirms pāris gadiem viņš ieteica Gaŗezera vasaras vidusskolas korim ierakstīt vēl vienu disku (iepriekšējais iznāca senajā 1998. gadā!). Šis dziesmu albums ir Gaŗezera vasaras vidusskolas dāvana Latvijas simtgadei.

Tīmekļa vietnē izmantota informācija no XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV vadoņa.