Latviešu dziesmu un deju
svētku fonds


Jaunumi

"Latvieši dejo visur" - ar šo saukli šajā pavasarī aicinājām ASV latviešu nedēļas nogales pamatskolu bērnus vienoties dejā kopā ar vienaudžiem no deju skolas "Dzirnas" Latvijā.

Pieteikties dziesmu svētku ziņām

Tīmekļa vietnē izmantota informācija no XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV vadoņa.