Latviešu dziesmu un deju svētku fonds

Dibināts 2019. gada janvārī kopā sanākot līdzīgi domājošiem dziesmu svētku tradicijas uzturētājiem ASV - svētku rīkotājiem, koru diriģentiem, deju kopu vadītājiem, komponistiem un choreografiem. Fonda mērķis ir saglabāt, kopt un attīstīt latviešu dziesmu un deju svētku tradicijas ASV,Latvian Song and Dance Festival Fund, Inc.
Aivars Osvalds, priekšsēdis

aeosvalds@gmail.com

Fonda valde

Aivars Osvalds
Priekšsēdis

XIV Vispārējo dziesmu un deju svētku rīcības komitejas pārstāvis

Iveta Grava
Priekšsēža vietniece

XIV Vispārējo dziesmu un deju svētku rīcības komitejas pārstāve

Astrīda Liziņa
Priekšsēža vietniece

XIV Vispārējo dziesmu un deju svētku Tautas deju lieluzvedumu vadītāja, deju kopu pārstāve

Krisīte Skare
Priekšsēža vietniece

XIV Vispārējo dziesmu un deju svētku Mūzikas nozares vadītāja, koru pārstāve

Aija Moeller
Sekretāre

XIV Vispārējo dziesmu un deju svētku rīcības komitejas pārstāve

Zinta Pone Finanšu nozares vadītājs

XV Vispārējo dziesmu un deju svētku rīcības komitejas pārstāvs, finanšu nozares pārstāve

Juris Mohseni

XIV Vispārējo dziesmu un deju svētku rīcības komitejas pārstāvis, finansu nozares pārstāvis

Pauls Berkolds

ASV Rietumkrasta Dziesmu svētku padomes pārstāvis

Ernest Brusubārdis III

Latviešu koru apvienības ASV pārstāvis

Valda Grīnberga

ALAs Kultūras nozares vadītāja

Marisa Gudrā

XIV Vispārējo dziesmu un deju svētku rīcības komitejas priekšsēde

Andris Kursietis

XIII Vispārējo dziesmu un deju svētku rīcības komitejas priekšsēdis

Imants Mohseni

XIV Vispārējo dziesmu un deju svētku rīcības komitejas pārstāvis

Ansis Vīksniņš

XV Vispārējo dziesmu un deju svētku rīcības komitejas priekšsēdis


Par logotipu

Katrai organizācijai ir svarīga atpazīstamības zīme - logotips (jeb logo).  Fonda logotipa māksliniece ir Māra Spalviņa ar šo Auseklīša  dizainu.

Dziesmu un deju svētkiem ir dvēsele, ko tikai var sajust un redzēt tieši svētku laikā. Latviešu dziesmu un deju svētku fonds, tāpat kā izvēlētā Ausekļa zīme, pasargās, palīdzēs un kops svētku dvēseli. Ausekļa zīmes vidū ir trīs kvadrāti kuri pārstāv dziedātājus, dejotājus un skatītājus. Kad visi trīs sanāk kopā, svētku dvēsele ir dzimusi. Savukārt zilganā krāsa simbolizē radošumu, prieku, mīlestību, gudrību un draudzību - visu, ko mēs kopā sajūtam dziesmu un deju svētku laikā.