Grand Rapidi 2026

XVI Vispārējie dziesmu un deju svētki ASVPar XVI Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV saimniekiem ir izraudzīta Rietummičiganas latviešu sabiedrība, kas uzņemas rīkot svētkus 2026. gada vasarā Grand Rapidos, Mičiganā. Ieplānojiet tā gada 4. jūlija nedēļas nogali jau tagad.


Grand Rapids was granted the honor to host the XVI Latvian Song & Dance Festival in 2026. Please save the date of the July 4th weekend!