Vispārējie latviešu dziesmu svētki

I Latviešu dziesmu svētki Amerikā

Čikāga, 1953. gada 30. - 31. maijs

Svētki bija veltīti Dziesmu svētku 80 gadu jubilejai.

Rīcības komiteja: Kārlis Dzirkalis, priekšsēdis, G. Strautmanis, O. Krolls, A. Raidonis.

Virsdiriģenti:  Ādolfs Ābele, Arnolds Kalnājs, Valdemārs Ozoliņš, Eduards Ramats, Bruno Skulte.

Tautas deju lieluzveduma vadītāji: Voldemārs Dzelme un Rūdolfs Saule. 

Svētkos piedalījās 23 kori un ansambļi (650 dziedātāji), 6 deju kopas (80 dejotāji). Svētku kopējais apmeklētāju un dalībnieku skaits - 6,500.

II Vispārējie latviešu dziesmu svētki ASV

Ņujorka, 1958. gada 3. - 6. jūlijs

Rīcības komiteja: Pēteris Starcs, priekšsēdis, B. Skulte, A. Līdacis, A. Annus, Ē. Dajevskis, J. Zaķis, J. Zalcmanis, N. Plato, Ē. Raisters, J. Dukāte, L. Āboltiņa, E. Druva.

Virsdiriģenti: Ādolfs Ābele, Arnolds Kalnājs, Bruno Skulte.

Svētkos piedalījās 38 kori un ansambļi (ASV - 30, Kanada - 8). Dziedātāju skaits ~ 900.
Svētku kopējais apmeklētāju un dalībnieku skaits ~ 10,000.

3. Vispārējie latviešu dziesmu svētki ASV

Klīvlande, 1963. gada 30. augusts - 2. septembris

Svētki veltīti Dziesmu svētku 90 gadu jubilejai. Svētkos iesvētīja atjaunoto dziesmu svētku karogu, kas darināts pēc H. Griceviča meta.

Rīcības komiteja: Kārlis Avens, priekšsēdis, T. Cirķelis, J. Ūdris, J. Jurjāns, E. Sakss, P. Cimdiņš, K. Norvelis, R. Viļumsons, T. Bērkulis, J. Kvalbergs.

Virsdiriģenti: Bruno Skulte, Arvīds Purvs, Arnolds Kalnājs.

Tautas deju lieluzveduma vadītāji: Austra Linde un Voldemārs Dzelme

Svētkos piedalījās 35 kori un ansambļi (ASV - 27, Kanada - 8) un 18 deju kopas (ASV - 15, Kanada - 3). Dziedātāju skaits ~ 1,155, dejotāju skaits ~ 368.  Svētku kopējais apmeklētāju un
dalībnieku skaits - 11,000.

4. Vispārējie latviešu dziesmu svētki

Klīvlande, 1968. gada 30.augusts - 2. septembris

Svētki veltīti Latvijas valsts 50 gadu jubilejai.

Rīcības komiteja: Kārlis Avens, priekšsēdis, T. Berkulis, S. Lejnietis, K. Miške, A. Gercāns,
A. Auzenbergs, J. Krišjansons, J. Ūdris (mūzikas nozare), J. Jurjāns (tautas deju nozare)

Virsdiriģenti: Bruno Skulte, Jānis Kalniņš, Arnolds Kalnājs, Jānis Norvilis, Roberts Zuika.

Tautas deju lieluzveduma vadītājs: Voldemārs Dzelme

Svētkos piedalījās 45 kori un ansambļi (ASV - 35, Kanada - 10) un 27 deju kopas
(ASV - 21, Kanada - 4). Dziedātāju skaits ~ 1,100, dejotāju skaits ~ 781.
Svētku kopējais apmeklētāju un dalībnieku skaits - 10,400.

Latviešu 5. vispārējie dziesmu svētki ASV

Klīvlande, 1973. gada 31. augusts - 3. septembris

Svētki veltīti Dziesmu svētku simtgadei.

Rīcības komiteja: Kārlis Avens, goda priekšsēdis, E.dvīns Auzenbergs, priekšsēdis, Z. Reineks,
G. Ķirsis, U. Kronītis, S. Lejnietis, R. Āboliņš, J. Ūdris, K. Michailovs

Virsdiriģenti: Arnolds Kalnājs, Kaspars Svenne (Austrālija), Ernests Brusubārdis, Arvīds Purvs, Jānis Kalniņš, Roberts Zuika.

Tautas deju lieluzveduma vadītāja: Lidija Āboliņa.

Svētkos piedalījās 52 kori un ansambļi (ASV - 39, Kanada - 13) un 39 deju kopas (ASV - 31,
Kanada - 8). Dziedātāju skaits ~ 1,300, dejotāju skaits ~ 956. Svētku kopējais apmeklētāju un dalībnieku skaits - 11,000.

6. Vispārējie latviešu dziesmu svētki ASV

Bostona, 1978. gada 29. jūnijs - 4. jūlijs

Rīcības komiteja: Jānis Bībelnieks, priekšsēdis, A. Mangulis, L. Saliņš, I. Blimberga, J. Ansbergs, L. Āboliņa.

Virsdiriģenti: Roberts Zuika, Arvīds Purvs, Ernests Brusubārdis II, Jānis Austrums, Roberts Balodis, Ingrīda Gutberga.

Tautas deju lieluzveduma vadītāja: Lidija Āboliņa. 

Svētkos piedalījās 42 kori un ansambļi (ASV - 33, Kanada - 9) un 43 deju kopas
(ASV - 34, Kanada - 8, Vācija - 1). Dziedātāju skaits ~ 750, dejotāju skaits ~ 1129.
Svētku kopējais apmeklētāju un dalībnieku skaits ~ 10,500. 

7. Vispārējie latviešu dziesmu svētki

Milvoki, 1983. gada 30. jūnijs - 5. jūlijs

Rīcības komiteja: Ēriks Krūmiņš, priekšsēdis, V. Gailāns, J. Kozulis, V. Bolšteina, R. Prūsis, A. Avena.

Virsdiriģenti: Ernests Brusubārdis II, Daira Cilne, Imants Mežaraups, Arvīds Purvs, Roberts Zuika.

Tautas deju lieluzveduma vadītāja: Ildze Rudzīte

Svētkos piedalījās 50 kori un ansambļi (ASV - 41, Kanada - 9) un 42 deju kopas (ASV - 34, Kanada - 8). Dziedātāju skaits ~ 1,027, dejotāju skaits ~ 850. Svētku kopējais apmeklētāju un dalībnieku skaits - 9,000.

8. Vispārējie latviešu dziesmu svētki

Indianapole, 1988. gada 29. jūnijs - 4. jūlijs

Rīcības komiteja: Konstantīns Sventeckis, priekšsēdis, V. Meļķis, J. Sventeckis, M. Caune,
M. Kārkliņš, E. Vītoliņa, R. Kārkliņa.

Virsdiriģenti: Aija Vintere Brugman, Ernests Brusubārdis II, Vizma Maksiņa, Lolita Ritmane.

Tautas deju lieluzveduma vadītāja: Iveta Asone.

Svētkos piedalījās 44 kori (ASV - 37, Kanada - 7) un 40 deju kopa (ASV - 31, Kanada - 9). Dziedātāju skaits - 700, dejotāju skaits - 775.  

9. Vispārējie latviešu dziesmu svētki

Filadelfija, 1993. gads.  Svētki nenotiek.

10. Vispārējie latviešu dziesmu svētki ASV

Klīvlande, 1997. gada 25. - 27. jūlijs 

Rīcības komiteja: Kārlis Avens, goda priekšsēdis, Silvija Rutenberga, priekšsēde, N. Baloda,
V. Kukainis, O. Mantenieks, V. Šulca, A. Celcherts, T. Barbins

Virsdiriģenti: Aija Brugman, Ernests Brusubārdis III, Andrejs Jansons, Andris Jansons (Latvija), Vizma Maksiņa, Arvīds Purvs, Edgars Račevskis (Latvija), Roberts Zuika.

Tautas deju lieluzveduma vadītāja: Iveta Asone

Svētkos piedalījās 34 kori un ansambļi (ASV - 28, Kanada - 6) un 25 deju kopas (ASV - 19,
Kanada - 6). Dziedātāju skaits - 600, dejotāju skaits - 445.

XI Vispārējie dziesmu un deju svētki ASV

Čikāga, 2002. gada 18. - 21. jūlijs

Rīcības komiteja: Ilmārs Bergmanis, priekšsēdis, A. Inka, P. Gaigane, M. Plūme

Virsdiriģenti: Roberts Zuika, Aija Vintere Brugman, Ernests Brusubārdis III, Daira Cilne, Monika Dunkste Strautniece, Guna Kalmīte Skujiņa, Silvija Kļaviņa Barshney, Gunta Plostniece, Arvīds Purvs, Māra Vārpa, Māris Sirmais (Latvija).

Tautas deju lieluzveduma vadītājas: Māra Tomsone un Linda Zušēvica.

Svētkos piedalījās 31 koris (ASV - 23, Kanada - 6, Anglija - 1, Latvija - 1) un 30 deju kopas (ASV - 27, Kanada - 3). Dziedātāju skaits - 600, dejotāju skaits - 600. 

XII Vispārējie latviešu dziesmu svētki ASV

Indianapole, 2007. gada 4. - 8. jūlijs

Rīcības komiteja: Konstantīns Sventeckis, goda priekšsēdis, Ronnie Miller, priekšsēdis, G. Kancs, M. Kārkliņš, M. Pūtelis, prof. J. Mežinskis, A. Vintere-Brugman, I. Asone, R. Inveiss, R. Kārkliņa. 

Virsdiriģenti: Arvīds Purvs, Aija Vintere Brugman, Ernests Brusubārdis III, Ivars Cinkuss (Latvija), Terēze Inveiss, Andrejs Jansons, Ingrīda Jenning, Vizma Maksiņa, Gunta Plostniece, Māra Vārpa, I. Ramiņš.

Tautas deju lieluzveduma vadītāja: Iveta Asone.

Svētkos piedalījās 31 kori (500 dziedātāji) un 37 deju kopas (700 dejotāji).  

XIII Vispārējie latviešu dziesmu svētki ASV

Milvoki, 2012. gada 4.- 8. jūlijs

Rīcības komiteja:  Ēriks Krūmiņš, goda priekšsēdis, Andris Kursietis, priekšsēdis, E. Brusubārdis III, V. Dindzāns, R. Brusubārdis, C. Decker, Ē. Kākulis, I. Rudzīte, M. Germain, K. Puķīte-Reynolds.

Virsdiriģenti: Pauls Berkolds, Aija Vintere Brugman, Ernests Brusubārdis II, Ernests Brusubārdis III, Andrejs Jansons, Ingrīda Jenning, Vizma Maksiņa, Gunta Plostniece, Māra Vārpa, Jānis Zirnis (Latvija)

Tautas deju lieluzveduma vadītāji: Inta Veldre, Sandra Medne, Ildze Rudzīte.

Svētkos piedalījās 21 kori (ASV - 15, Kanada - 2, Anglija - 1, Īrija - 1, Latvija - 2) un 33 deju kopas (ASV - 28, Kanada - 4, Latvija - 1). Dziedātāju skaits - 500, dejotāju skaits - 630.  Svētku kopējais apmeklētāju un dalībnieku skaits - 3,500-4,000.

XIV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki ASV

Baltimora, 2017. gada 29. jūnijs - 3. jūlijs

Rīcības komiteja: Marisa Gudrā, priekšsēde, A. Osvalds, E.Ozola, I. Grava, A. Moeller, I. Bebris,
I. Mohseni, J. Mohseni, J. Stoops, N. Timrots. K. Skare (mūzikas nozare). 

Virsdiriģenti: Ernests Brusubārdis III, Krisīte Skare, Pauls Berkolds, Vizma Maksiņa, Gunta Plostnieks, Laura Padega Zamura, Kaspars Ādamsons (Latvija).

Tautas deju lieluzveduma vadītāja: Astrīda Liziņa

Svētkos piedalījās 16 kori (ASV - 10, Kanada - 4, Latvija - 2) un 36 deju kopas (ASV - 27, Kanada - 2, Īrija - 1, Latvija - 6). Dziedātāju skaits ~ 600, dejotāju skaits ~ 900. Svētku kopējais apmeklētāju un dalībnieku skaits - 4,300.

XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki ASV

Minesota, 2022. gada 30. jūnijs - 4. jūlijs

Rīcības komiteja: Ansis Vīksniņš, priekšsēdis; Zinta Pone, kasiere; Indra Halvorsone, sekretāre; Benjamiņš Aļļe; Jānis Barobs; Anna Lindemane Hobbs; Andrejs Lazda; Baiba Robiņa Olingere; Larisa Ozola; Māra Pelēce; Andris Valdmanis; Diāna Atvara; Krisīte Skare, mūzikas nozare; Astrīda Liziņa, tautas deju lieluzveduma vadītāja.

Virsdiriģenti: Guna Kalmīte Skujiņa, Pauls Berkolds, Ivars Cinkuss (Latvija), Richards Skulte, Ernests Brusubārdis III, Māra Vārpa, Laura Leontjeva (Latvija), Laura Padega Zamura, Aira Birziņa (Latvija), Gunta Plostniece, Vizma Maksiņa, Aija Vintere Brugman, Krisīte Skare.

Tautas deju lieluzveduma vadītāja: Astrīda Liziņa.

Svētkos piedalījās 18 kori (ASV - 13, Latvija - 3, Īrija - 1, Dānija - 1) un 26 deju kopas (ASV - 21, Latvija - 5). Dziedātāju skaits ~ 500, dejotāju skaits ~ 600. Svētku kopējais apmeklētāju un dalībnieku skaits - 3,500.

Mājas lapa