Deju krātuve

Par Ziemeļamerikas latviešu jaundeju krātuves projektu.

Ziemeļamerikas latviešu jaundeju krātuves mērķis ir apzināt un savākt Ziemeļamerikā dzīvojošo latviešu radītās tautas deju choreografijas. Līdz šim nav bijis neviena archīva vai krājuma, kur varētu atrast šo deju aprakstus, mūzikālos pavadījumus un izpildījumu paraugus (videoierakstus) visus vienā vietā. Jaundeju krātuve atvieglinās tautas deju kopu vadītāju darbu, jo šeit ir pieejami apmācību materiāli jaundejām, kas radītas kopš 1949.g. Ar krātuves izveidošanu tiek saglabātas daudzas jaundejas, kas citādi būtu gājušas zudumā vai aizmirstas.