Latviešu dziesmu un deju svētku fonds

Latviešu dziesmu un deju svētku fonds dibināts 2019. gada janvārī kopā sanākot līdzīgi domājošiem dziesmu svētku tradicijas uzturētājiem ASV - svētku rīkotājiem, koru diriģentiem, deju kopu vadītājiem, komponistiem un choreografiem. Fonda mērķis ir saglabāt, kopt un attīstīt latviešu dziesmu un deju tradiciju ASV:

  • apstiprinot un atbalstot Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV rīkošanu,
  • veicinot un atbalstot latviešu koru un deju kopu darbību ASV, kā arī rosinot to aktīvāku līdzdalību dziesmu un deju svētku tradicijas kopšanā,
  • pārvaldot Latviešu dziesmu un deju svētku fonda ASV līdzekļus,
  • sadarbojoties ar latviešu dziedātāju un dejotāju saimi Latvijā un ārpus tās.

Par Latviešu dziesmu un deju svētku fonda biedriem var kļūt visi ASV latviešu kori un deju kopas, Vispārējo dziesmu svētku ASV rīcības komiteju locekļi, Latviešu dziesmu un deju svētku fonda dibinātāji, organizācijas, ziedotāji un goda biedri, kam rūp latviešu dziesmu un deju svētku tradicijas kopšana un saglabāšana.

Fonda līdzekļi veidojas no iepriekšējo dziesmu svētku budžeta atlikuma, Fonda projektiem piesaistītiem ziedojumiem un individuāliem ziedojumiem.

.