Čikāgas Mantinieki

Vadītāja Rineta Tincu, Jānis Velkme

1. r.*: Aiga Bērziņa, Dana Šaltane, Rineta Tincu (vadītāja | leader), Gundega Puidza, Linda Jansone

2. r.*: Aleks Briedis, Ieva Tīruma Scoggin, Krista Laukmane Schmidt, Lana Jacobs , Elizabete Vanaga, Evita Gailuma, Iveta Rība, Sandra Benks Kaņeps

3. r.*: Andris Slokenbergs, Ēriks Sventeckis, Guntis Dāboliņš, Roberts Blumbergs, Ģirts Rība, Jānis Velkme (vadītājs | leader), Atis Trezuns, Marks Baginskis, Ilmārs Katajs Paeglis, Andris Šlesers

Ideja par Mantinieku deju kopas dibināšanu dzima 2016. g. jūnijā, gaidāmās Latvijas valsts simtgades iedvesmā. Mūsu mērķis ir saglabāt latviešu tautas deju tradīcijas ASV. Mantiniekos dejo 23 čikāgieši. Lepojamies, ka pats pirmais Mantinieku koncerts notika tieši Latvijas valsts dzimšanas dienā, klātesot Latvijas kultūras ministrei Dacei Melbārdei. Lai arī pastāvam nesen, 2018. gadā pārstāvējām Čikāgas latviešus Latvijas simtgadei veltītajos Dziesmu un deju svētkos Latvijā.

Chicago's newest dance troupe, Mantinieki, was formed in June of 2016, inspired by Latvia's upcoming centennial celebration. The goal of the troupe is to continue Latvian folk dancing traditions in Chicago and the United States. The group currently has twenty-three participants. Our very first performance occurred at the Latvian Independence Day celebration in Chicago, where we were honored to have Latvia's Minister of Culture, Dace Melbārde, in attendance. Though the group has only formed recently, we represented Chicago Latvians at the Latvian Song and Dance Festival in Latvia in 2018.