Denveras Virpulītis

Vadītājs Aleks Humeyumptewa

1. r.*: Aven Webb, Laura Carlin.

2. r.* : Anda Arnold, Jenny Harn, Fiona Kaugars, Tia Arnold, Zīle Humeyumptewa, Astrīda Ziediņš, Dace Carlin, Helēne Godiņa, Kristīne Kuczera, Astra Mangulis

3. r.*: Aleks Humeyumptewa (vadītājs | leader), Vilnis Humeyumptewa, Mārtiņš Rubenis, Lūkas Kaugars, Matīss Putenis, Peter Arnold, Pēteris Rācenis, Dane Carlin, Māris Rubenis, Eddie Webb


Denveras tautas deju kopa Virpulītis dibināta 1957. gadā un pirmo reizi piedalījās dziesmu svētkos 1968. gadā Klīvlandē. Virpulītis apvieno dejotājus visādos gadu gājumos un ar dažādām dejošanas prasmēm. Kopa dejo Kolorādo latviešu sabiedrībā, kā arī Kolorado starptautiskos sarīkojumos. Pašreizējais kopas vadītājs Aleks Humeyumptewa ir vadījis Virpulīti kopš 1987.gada.

Denver's Latvian folk dance troupe Virpulītis started in 1957 and made its song festival debut in 1968 in Cleveland. The ensemble has dancers of all ages and abilities, and performs at Latvian gatherings and international events in Colorado. The current leader of the group is Aleks Humeyumptewa, who has led the group since 1987.