Filadelfijas Dzirkstele

Vadītāja Astrīda Liziņa

1. r*: Peter Eckerson, Astrīda Liziņa (vadītāja | leader), Andris Mežgailis

2. r*: Ēriks Mežgailis, Tija Ore, Silvija Meixner, Misha O'Brien

3. r.*: Laura Brozovska, Emīlija Liziņa, Laura Valdmane

4. r*: Ariana Akkerman, Aleksa Akkerman

5.r*: Jolanta Mockus, Peter Blassman

Iztrūkst | not pictured: Ērika Dajevska, Kristaps Liziņš, Marisa Liziņa, Karl Schmidt, Jack Spangler

Filadelfijas tautas deju kopa Dzirkstele dibināta 50. gados - kopai ir liels gandarījums, ka tā ir bijusi aktīva un dejo vairāk nekā 60 gadus. Dzirksteles dejotāji ir piedalījušies gandrīz visos Amerikas un Kanadas latviešu dziesmu svētkos. Deju kopai ir divas grupas: bērnu un jauniešu. Dejotāji, kas sāka savas tautas deju gaitas kā bērni, var tās turpināt jauniešu grupā

The Latvian folk dance troupe Dzirkstele of Philadelphia was founded in the 1950s and is proud of the fact that they have been dancing together for more than 60 years. The troupe currently consists of both a children's group and a youth group, and has participated in almost all Latvian song festivals in the United States and Canada. Dancers who began in the children's group can continue to dance as young adults.