Filadelfijas latviešu koncertkoris

Diriģente Gunta Plostniece

Centrā diriģente | conductor in center: Gunta Plostnieks Ruta Ore, Ruta Keris, Laila Medne, Gunta Tighe, Inta Gulbe, Sigrida Gulbe. Aida Bērziņa, Silvija Mežgaile,Maruta Barbins, Guna Pantele, Sandra Jansone Vilnis Ore, Valdis Keris, Gatis Keris, Dāvis Gulbis, Pauls Barbins, Andrew Puntel

Filadelfijas latviešu koncertkoris sāka savu darbību kā Filadelfijas latviešu baptistu draudzes koris. Dibināts 1896. gadā, tas ir vecākais latviešu koris Amerikā, kas ir darbojies bez pārtraukumiem. Koŗa galvenais mērķis ir atskaņot latviešu garīgo mūziku, bet tā repertuarā ietilpst arī tautas dziesmas un darbi no citu tautu koŗa dziesmu pūra. Koris ir sniedzis koncertu Ņujorkas Carnegie Recital zālē, piedalījies visās latviešu baptistu Dziesmu dienās un Garīgos koncertos Vispārējos latviešu dziesmu svētkos. Koris dziedājis kopā ar Rīgas Doma zēnu koŗi un piedalījies Filadelfijas izcilo koŗu koncertu sērijā Together in One Song.  Nesen koris uzstājās kopā ar Ēriku Ešenvaldu izpildot viņa darbus. .

The Philadelphia Latvian Concert Choir is the oldest Latvian choir in North America. Founded in 1896 as the Latvian Baptist Church Choir, it continues to participate in church services as well as various choral festivals and concerts. The choir has given premieres of works of contemporary Latvian composers, among them large-scale compositions with orchestra. It has sung in Carnegie Recital Hall, the sacred music concerts at Latvian song festivals, with the Riga Dome Boys' Choir and with Philadelphia concert series Together in One Song. Recently the Philadelphia Latvian Concert Choir gave a concert of Ēriks Ešenvalds's works with the participation of the composer as pianist / lecturer.