Gaŗezers dzied ar ...

Ideja par šo projektu ir nākusi no sarunām ar ilggadīgo Gaŗezera darbinieku un skolotāju Albertu Legzdiņu. Pirms pāris gadiem viņš ieteica Gaŗezera vasaras vidusskolas korim ierakstīt vēl vienu disku (iepriekšējais iznāca senajā 1998. gadā!). Šis dziesmu albums ir Gaŗezera vasaras vidusskolas dāvana Latvijas simtgadei.

Diska saturā ir dziesmas, kas visbiežāk skanējušas GVV vidē pēdējo desmit gadu laikā. Tās ir tautas dziesmas, kora dziesmas, un arī divas iemīļotas Alberta Legzdiņa dziesmas. Projekta nosaukumā "Gaŗezers dzied ar..." ietverta mūsu vēlme attīstīt sadarbību ar Latviju, tās sabiedrību un kultūru. Tādēļ ierakstā piedalās arī mākslinieki un grupas no Latvijas, kas jau kādā veidā bijušas saistītas ar Gaŗezeru -- ImantaDimanta, Raxtu RaxtiIĻģi, kā arī divas grupas no "mūsu puses okeānam" -- Lāčkāja un mūziķi no ansambļa Čikāgas Piecīši. Aicinātās grupas darināja un ierakstīja tautas dziesmu aranžijas, lai dziedātu tās kopā ar Gaŗezera vidusskolas audzēkņu 120-balsīgo kori. Rezultātā radās vairākas oriģinālas tautas dziesmu aranžijas, kas bija tapušas īpaši GVV korim. Diskā ir ietilpinātas arī tādu iemīļotu komponistu kā Ē. Ešenvalda, L. Ritmane, J. Ķeniņa un M. Brauna kora dziesmas. 

~ Pauls Berkolds