Ilze Akerberga

Ilze Akerbergs dzimusi 1963. gadā Bruklinā, ASV - ieguva maģistra gradu ērģeļspēlē Bruklinas koledžā. Komponējusi vairākas kantātes Ņujorkas latviešu korim, kā arī vairākiem kameransambļiem. Ieguvusi diplomu ekoloģijā Lapzemē, Zviedrijā. Stokholmā ieguvusi maģistra gradu baltu valodās. Ieguvusi doktora gradu folklorā/etnomuzikoloģijā Indianas universitātē, kā arī gradu skaņu režijas mākslā.

6. Latviešu dziesmu svētkos Kanadā iegūst godalgu ērģeļu spēlē. Viņas darbi tika atskaņoti Vispārējos latviešu dziesmu svētkos ASV un Latviešu jaunatnes dziesmu svētkos.

Pašreiz dzīvo Blūmingtonā, strādā Indianas universitātes tradicionālas mūzikas arhīvā, un izpalīdz dažās baznīcās un raidstacijās kā skaņu inženiere.

Ilze Akerbergs (b. 1963) was born in Brooklyn, NY and received her MA degree in organ performance from Brooklyn College. Has composed several cantatas commissioned by the New York Latvian Concert Choir and works for various chamber ensembles. She received a diploma in ecology in Jokkmokk, Sweden, as well as an MA in Baltic languages from Stockholm University. Received a Ph.D. in folklore/ethnomusicology from Indiana University, as well as an associate degree in recording arts. Presently working at the Indiana University Archives of Traditional Music, as well as audio engineering at local churches and radio stations

.