Indianas latviešu biedrības koris

Diriģente Aija Vintere Brugman

1. r.*.: Lija Kuhn, Aija Tuttle, Laila Goetz, Aija Vintere Brugman (diriģente | conductor), Samanta Šteinbaha, Renārs Šteinbahs

2. r.*: Nora Ceriņš, Sandra Kuhn, Andra Goetz, Dzintra Tuttle, Gunta Beard, Inese Šteinbaha

3. r.*: Irēne Kreilis, Juris Mežinskis, Marc Tuttle

4. r.*: Mārtiņš Pūtelis, Visvaldis Šteinbahs, Mark Henderson, Kārlis Rūsa, Andrejs Kancs, Roberts Inveiss Iztrūkst | not pictured: Inese Daiga, Velta Kirchners

Indianas latviešu biedrības koris dibināts 1950. g. Indianapolē. Pirmie diriģenti bija Verners Taube, Aleksandrs Dakters un Voldemārs Ozoliņš. Sekoja Valdemārs Mēļķis. Kopš 1970. gada koŗa diriģente ir Aija Vintere Brugman. ILB koris ir piedalījies visos Vispārējos dziesmu svētkos ASV un visās Dziesmu dienās Gaŗezerā. Indianapolē koris ir dziedājis visos valsts svētkos, visos 14. jūnija aktos, kā arī bieži latviešu dievkalpojumos un citos sabiedrības pasākumos.

The Indianas latviešu biedrības (Indiana Latvian Association) Choir was founded in 1950 in Indianapolis. The first directors / conductors were Verners Taube, Aleksandrs Dakters and Voldemārs Ozoliņš, followed by Valdemārs Mēļķis and, since 1970, Aija Vinters Brugman.