Jaunatnes dziesmu svētki Ročesterā, 1977. gadā

 Svētku koncerts Eastman Theatre, Ročesterā, NY (1977. gada 9. oktobrī).
Latviešu jaunatnes dziesmu svētku kopkoris; diriģents Longīns ApkalnsPiedalījās: 410 koristi un 40 koklētāji, 1,500 apmeklētāji.

 Svētku koncerta diriģenti, koristi un koklētāji.

Svētku koncerta rīkotāji un diriģenti:no kr. Anna Graudiņa, Longīns Apkalns, Gunta Dreifelde, Ilze Akerberga, Imants Mežaraups, Pauls Berkolds, Mārtiņš Štauvers, pieteicēja Ruta Dzene.

Jaundarbu koncerts Eastman Theatre, Ročesterā, NY (1977. gada 9. oktobrī)."Par šī sekmīgā koncerta būtu grūti nepievienoties Longīna Apkalna ievadvārdiem, ka jaunās kultūras celsme ir degošanepieciešamība, kas noteiks mūsu tautas nākotni." (Aleksandrs Kalniņš, Latvija Amerikā, Nr. 41, 1977).no kr. Dace (Štauvere) Aperāne (klavieres), Anita Rubene (balss), Sivlija Ērdmane (balss), Lalita Saliņa (flauta), Linda Aļļe (čells). 

Koncertā vēl piedalījās 22 jaunie mūziķi: Sarma Aistara (klavieres), Ilze Akerberga (klavieres), Pauls Berkolds (balss), Dagnija Bēržiņa (balss), Artūrs Jansons (alts), Anita Kuprisa (trompete), Daiga Mežaraupa (vijole), Līga Mežaraupa (vijole), Imants Mežaraups (klavieres), Ilze Padega (vijole), Silvija Padega (vijole), Dainis Romāns (klarnete), Laila Saliņa (balss), Rita Strautiņa (klavieres), Kristīne Vikmane (balss) un Kolibrī ansamblis (Līga Aldiņa, Laila Saliņa, Ruta Dambe, Anita Kuprisa,
Mārtiņš Aldiņš, Juris Broks, Pēteris Aldiņš /muzikālais vadītājs/, Jānis Sils).

Ansamblis Kolibri, Svētku koncertā; 1. rindā no kr.: Pēteris Aldiņš (vadītājs), Lalita Saliņa; 2. rindā no kr. Mārtiņš Aldiņš, Ruta Dambe, Jānis Sils, Laila Saliņa, Juris Broks, Anita Kuprisa, Pēteris Ozols, Līga Aldiņa.