Klīvlandes Pastalnieki

Vadītāja Karīna Hāznere-Foltzer

1. r.*: Zanda ZilaoteBauer, Larisa Grants, Sandra Hāznere, Iveta Grants, Krista Fiorentino, Karlīna Kubuliņa, Silvija Blūma, Kristīne Resne, Larisa Resne, Karīna Hāznere-Foltzer (vadītāja | leader)

2 r.*: Aleksandrs Daukšs, Franz Bauer, Marks Liepa,

Aksels Grants, Sam Kubuliņš, Gints Strautnieks, Kārlis Daukšs, Kārlis Blūms, Mārtiņš Daukšs

Iztrūkst: Ariāna Daukša, Jacquelyn Daukša, Kristaps Daukšs, Christine Della Penna, Laila Kubuliņa

Klīvlandes Pastalnieki uzsāka darbību 1966.gadā. Deju kopas pirmais uzvedums notika 1967.gada aprīlī. No tā laika gandrīz ik gadu Pastalnieki danco un iepriecina vietējo publiku ar jautru, interesantu sarīkojumu Pastalnieku vakars. Ar sajūsmu Pastalnieki ir piedalījušies gandrīz visos ASV un Kanadas dziesmu svētkos. 

Cleveland's Latvian folk dance troupe Pastalnieki originated in 1966, and had their first performance in 1967. They have put on performances every year since then, most notably their yearly dance event Pastalnieku Vakars. Pastalnieki are very proud to have been a part of almost every Latvian song and dance festival in the United States and Canada.