Losandželosas vīru koris 

Uzdziedāsim, brāļi

Diriģente Laura Rokpelne-Mičule

Informācija tiek gatavota.