Milvoku Apvienotais Brusubārdas 

Dzimtenes koris

Diriģents Ernests Brusubārdis III

1. r.*: Ernests Brusubārdis III (diriģents | conductor), Ernests Brusubārdis II (diriģents | conductor), Ēriks Kākulis (koŗa priekšnieks | choir president)

2. r.*: Rosemarie Kursiete, Daniella Brusubārdis, Aidan Brusubārdis, Indra Brusubārdis, Velta Vizulis, Sonora Brusubārdis, Stephanie Brusubārdis, Skaidrīte Fuchs, Aina Daukša

3. r.*: Arianna Brusubārdis, Laura Beldava, Ingrīda Seraphim, Margaret Crowley

4. r.*: Jānis Inveiss, Vincents Dindzāns, Velta Pelcis, Theodore Brusubārdis, Andris Kursietis, Rūdolfs Dzelzkalns, Viktors Kitta, Vilnis Strēlnieks, Ernests Brusubārdis IV 

Iztrūkst | not pictured: Viktors Brusubārdis, Linda Dindzāne, Kārlis Dindzāns, Sandra Kalve, Ralph Story, Lauma Zušēvica

Pirms 28 gadiem, Milvoku jauktie kori - Brusubārdas koris un koris Dzimtene, apvienojās zem nosaukuma Apvienotais Brusubārdas Dzimtenes koris. Abiem koriem ir bijuši rosīgi darbības gadi jau pirms apvienošanas. Koŗa pirmais atklātais koncerts, piedaloties 86 dziedātājiem, diriģenta un komponista Ernesta Brusubārdas vadībā notika 1931. gada 17. maijā Latvijas Konservātorijas zālē. Ar labo balsu sastāvu, kā arī ar muzikālo disciplīnu tas tūlīt ieguva sabiedrības atzinību. Sākot veidot kori, Jaunāko Ziņu mūzikas kritiķis Ernests Brusubārda pulcina dziedāšanai laikraksta darbiniekus, bet vēlāk piesaista dziedātājus arī no ārpuses. Koris nolemj saukties sava diriģenta vārdā par Brusubārdas kori. Brusubārdas korim pagātnē ir ne tikai gadskārtējie koncerti Latvijas Konservātorijas zālē, bet arī dziedāšana svinīgos sarīkojumos Nacionālajā operā un Nacionālajā teātrī, tāpat ikgadēja uzstāšanās Rīgas radiofonā. Koris piedalījies Nacionālā teātra brīvdabas izrādēs un vairākkārt viesojies Mežotnes pilskalnā senlatviešu uzvedumos - Sērstībās, Talkās un teatŗa izrādēs, tāpat daudz koncertējis Vidzemē un Kurzemē, sevišķi daudz Talsu apriņķī, kur Ārlavas Anužos ir diriģenta dzimtene. Brusubārdas koris rīkojis vairākiem mūsu redzamākiem komponistiem veltītus dziesmu vakarus, visvairāk vecmeistaram Jāzepam Vītolam, kuŗam bija veltīts pēdējais koncerts Rīgā, kur Gaismas pils bija jāatkārto trīs reizes, un pēdējo reizi to koris dziedāja paša autora vadībā. Bēgļu gaitās Ernests Brusubārda nonāk Altgardes latviešu nometnē. Tiklīdz kara troksnis ir norimis, darbību atsāk arī Brusubārdas koris. Jau 1945. gada 31. oktobrī notiek Ticības atjaunošanas svētku koncerts. Seko vesela rinda koncertu 1946. gadā, gan tautiešiem nometnēs, gan amerikāņu karavīriem un vācu publikai. Ernestam Brusubārdam ar ģimeni pārceļoties uz dzīvi Milvokos un sākot atjaunot kori, tajā pieteicas 76 dziedātāji, kas nodrošina koŗa darbību. Koris jaunajā sastāvā pirmo reizi dzied 1952. gada Latvijas valsts dibināšanas svētku dievkalpojumā. 1961. gadā dēls Ernests pārņēma kora vadīšanu un kopš 1980. gada to pienākumu dalās ar dibinātāja mazdēlu Ernestu III. Apvienotais Brusubārdas Dzimtenes korim ir 4 goda biedri: komponisti Jāzeps Vītols, Jānis Zālītis, Valdemārs Ozoliņš un goda virsdiriģents Roberts Zuika.

Twenty-six years ago, the Milwaukee Latvian choirs - the Brusubārdas Choir and the Dzimtene Choir - decided to join forces to form the Milwaukee Latvian Brusubārdas-Dzimtene Choir. Both choirs have storied histories. The Brusubārdas Choir held its inaugural concert on May 17, 1931, at the Conservatory of Latvia, from where it grew and developed a notable reputation in Latvia. The Brusubārdas Choir performed at the conservatory and toured the country, appearing in concerts and radio broadcasts on a regular basis. The choir worked with the Latvian National Theater and held many concerts promoting Latvia's rich choral traditions. During World War II, Ernest Brusubārdis Sr. emigrated to Germany, where he resumed the choir's operations, organizing concerts in 1945 and 1946 not only for Latvian refugees, but also for American servicemen and the local German audience. Upon arriving in Milwaukee after the war, Brusubārdis restarted the choir yet again, with 76 singers. The choir held its first performance in 1952 to commemorate Latvian Independence Day. In 1961 Ernest Brusubārdis Jr. assumed the head conductor's position - a title he handed down to his son Ernest Brusubārdis III. The Brusubārdas-Dzimtene choir has four honorary members: composers Jāzeps Vītols, Jānis Zālītis and Valdemārs Ozoliņš and lead conductor Roberts Zuika

.