Milvoku Metieniņš

Vadītāja Inta Veldre

1. rindā: Annelle Kaugare

2. rindā: Vita Wangall, Kaija Zuševica, Sandra Bērziņa, Anna Strautmane, Uve Strautmane, Kaija Petrovska, Sandra Mednis, Elisa Sīpola, Līva Kalve, Astrīda Kaugare, Inta Veldre (vadītāja/leader)

3. rindā: Krišs Mednis, Miķelis Reynolds, Ēriks Puķīte, Gunārs Vilciņš, Valdis Kaugars, Edgars Ezerietis, Intars Salenieks, Sigis Strautmanis

Milvoku Metieniņu 1955. dibināja Lija Pētersone. Grupas dejotāju skaits ir mainījies, bet tomēr Metieniņš ir bijis aktīvs visus šos gadus, reti iztrūkstot dziesmu svētkos Amerikā vai Kanadā. Vislielākais pasākums, kur deju kopa piedalās katru gadu ir Milvoku Tautību festivāls. Grupā tagad dejo ģimenes locekļi no vairākām paaudzēm.

The Milwaukee Latvian folk dance group Metieniņš was founded by LIja Pētersone in 1955. The number of dancers has fluctuated over the years, but the group has always been active, rarely missing a Latvian song and dance festival in the U.S. or Canada. Thr troupe's biggest annual event has always been the Milwaukee Holiday Folk Fair. The group is now comprised of dancers spanning multiple generations.