Mineapoles Pērkonītis

Vadītāja Ingrīda Erdmane

1. r.*: Ingrīda Erdmane (vadītāja | leader), Kristīne Duņēna-Mertz, Larisa Ozols, Marita Pelēce, Sarma Pone-Ozmen, Georgia Saulītis

2. r.* Kira Birmane, Dāvids Sarma, Ričards Halvorsons, Pauls Švalbe, Pēteris Kalniņš, Andrew Ostmanis, Imants Pone, Indra Halvorsone

Iztrūkst: Krista Vīksniņa, Aleksandrs Konters, un Gunta Pone

Mineapoles Pērkonītis pastāv kopš 1950. gada. Pa šiem 67 gadiem tas ir piedalījies daudzos ASV un Kanadas dziesmu svētkos, kā arī Jaunatnes un Latvijas dziesmu svētkos. Bieži uzstājies vietējos latviešu, amerikāņu, un citu tautību sarīkojumos. Lepojas, ka ir daudz ğimeņu, kas jau otrajā un pat trešajā paaudzē dejo Pērkonītī. Gadu gaitā dejotāju skaits un caurmēra vecums mainās, bet viņu mīlestība pret latviešu tautas deju ir pastāvīga!

The Minneapolis folk dance troupe Pērkonītis has been dancing since 1950. During these 67 years, they have taken part in many Latvian song and dance festivals in the United States, Canada, and even Latvia. Pērkonītis often performs locally at Latvian, American, and other nations' ethnic cultural events. Pērkonītis is proud to have numerous families with 2nd and even 3rd generation dancers. Throughout the years, the number and ages of dancers has varied, but love of Latvian folk dancing remains constant!