Ņujorkas Jumis

Vadītāja Vija Eversone-Garvey

1. r*: Kristine Giga, Inita Cordazzo, Alex Cordazzo, Marta Pramnieks, Linda Rence, Marta Ķirsis, Vija Eversone-Garvey (vadītāja | leader), Katrina Mazzinoble, Audrey Purins, Amanda Ērglis, Marisa Kaugars

2. r.*: Michael Garvey, Jānis Semerikovs, Egils Sproģis, Tālis Bauer, Andris Krūmkalns, Dan Rahman, Kārlis Ķirsis, Eriks Mazzinoble, Ēriks Niedrītis

Iztrūkst | not pictured: Ilze Frierson, Zenta Hayes, Kristine Vega, Liene Vidze, Nicholas Star, Lauris Vidze, David Vega

2004. g. rudenī Ņujorkā bija ieradies paliels skaits jaunu latviešu no visām ASV malām, kuriem gribējās turpināt dejot latviešu tautas dejas. Viņiem pievienojās vietējie Ņujorkas latvieši un dibināja Ņujorkas tautas deju kopu Jumis. Vēlāk piebiedrojās latviešu dejotāji no Latvijas, kā arī amerikāņu laulātie draugi. Visi draudzīgi nāca uz mēģinājumiem igauņu namā pilsētas centrā un pēc tam kavējās nama krogā un restorānā. Kopš nodibināšanas Jumis ir piedalījies visos ASV un Kanadas dziesmu svētkos. Informāciju par Jumis var atrast www.jumis.org vai uz Facebook: jumisnyc.

New York Latvian folk dance troupe Jumis started in the fall of 2004, when a group of American Latvians found themselves in New York City and decided there was a need to start a Latvian folk dance group. They were joined by a few local NYC Latvians, and the folk dance group Jumis was born. In subsequent years, more dancers have joined them, including some from Latvia, as well as some of the members' American spouses. Since their inception in 2004, Jumis has participated in every song and dance festival in the United States and Canada. Jumis can be found on www.jumis.org or on Facebook: jumisnyc

.