Ņujorkas latviešu koris

Diriģente Laura Padega Zamura

1. r.*: Mārtiņš Putenis (kora priekšnieks | choir president), Silvija Padega Grendze (diriģentes palīdze | assistant conductor), Laura Padega Zamura (diriģente | conductor), Edgars Zālīte (diriģentes palīgs | assistant conductor)

2. r.*: Silvija Griffin, Ariadne Zārds, Dzintra Alversone, Laila Liepiņa Southard, Magnolija Garbarino, Gita Padegs, Ilze Kancāne, Sandra Gendrikova Bayer, Ludmila Stivriņa Yamrone, Jana Anča-Tetere, Irīna Kats, Aija Pelse, Laima Veide

3. r.*: Kristīna Putenis, Līga Balode, Maiga Palkauniece, Liene Vidze, Sarma Dindzāne Van Sant, Ieva Vītola, Linda Zālīte, Ieva Kreichelte, Zenta Bataraga Hayes

4. r.*: Lauris Vidzis, Indulis Brošs, Thomas Bayer, Dāvids Grendze, Kārlis Grendze, Kārlis Kancāns, Andris Padegs, Uldis Bluķis, Valdis Viņķels, Sandors Abens, David Kreicheldt

Ņujorkas latviešu koris dibināts 1975. gadā Andreja Jansona vadībā. Koŗa repertuāra kodolu veido latviešu klasiķu un mūsdienu komponistu opusi, kas tapuši ASV, Kanādā un Latvijā. Iestudētas daudzas kontrastainas programmas no tautas dziesmām līdz kantātēm un vērienīgiem operu koncertuzvedumiem. Koris rosinājis un pirmatskaņojis desmitiem jaundarbu. Koris regulāri koncertē, piedalās garīgos un laicīgos pasākumos. Kopš Trešās atmodas uzplaukuma 1989.  gadā viesojas Latvijā, kur kopā ar Latvijas solistiem, koriem un orķestriem piedalās dažādos koncertu un skaņu ierakstu projektos. Koris ir atsaucīgs latviešu dziesmu svētku dalībnieks ASV, Kanādā un kopš XX Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem 1990. g. arī Latvijā. Ņujorkas latviešu koris izdevis 12 ierakstu albumus, ko regulāri pārraida ASV radio.

The New York Latvian Concert Choir, Ņujorkas latviešu koris, is a non-professional choral group that draws its membership from the New York City tristate area. Founded in 1975 by conductor Andrejs Jansons, the choir performs masterpieces of Latvian choral, operatic and symphonic literature, and traditional folk music. The choir regularly commissions, premieres and records new works by Latvian composers. It first travelled to Latvia during the Soviet occupation; since independence, it has returned to Latvia numerous times to perform and to record. The choir regularly participates in Latvian Dziesmu Svētki, or song festivals, held in Latvia and abroad.