Rietumkrasta dziesmu svētki

Pirmie rietumu piekrastes latviešu dziesmu svētki

Sietla, 1962. gada 22.- 24. jūnijs

Rīcības komiteja: Pēteris Pētersons. priekšsēdis. H. Mindenbergs. 

Virsdiriģenti: Pēteris Galiņš, Arvīds Grants, Valdemārs Ozoliņš.

II ASV Rietumu piekrastes latviešu dziesmu svētki

Portlande, 1965. gada 2.- 5. jūlijs

Rīcības komiteja: Juris Krīgens, prieksšēdis, A. Ritmanis. 

Virsdiriģenti: Arvīds Berķis, Leonards Bērziņš, Pēteris Galiņš, Bruno Skulte.

Galvenais koru koncerts notika Pilsētas auditorijā. Pirms koncerta - svētku gājiens. Galvenās norises: garīgs koncerts; izrāde "Jaunas asinis" (Valdemārs Kārkliņš); Volfganga Dārziņa piemiņas koncerts; "Pērkonīša" uzvedums "Balta nāca tautu meita"; rakstnieku rīts; Rietumu piekrastes un Vidienes gleznotāju darbi; mākslas amatnieka Stefana Berca darbi; dzintara rotu mākslas amatnieka Ričarda Rubeņa darbi; daiļamatniecības skate; dziesmu svētku vēstures skate; Latvijas preses skate.

ASV Rietumu krasta trešie latviešu dziesmu svētki

Sanfrancisko, 1967. gada 30. jūnijs - 4. jūlijs

Rīcības komiteja: Valdemārs Švāns, priekšsēdis, J. Taube. 

Virsdiriģenti: Leonards Bērziņš, Pēteris Galiņš, Bruno Skulte.

Galvenais koru koncerts notika Pilsētas auditorijā. Pirms koncerta - svētku gājiens. Galvenās norises: mākslas un daiļamatniecības izstāde; latviešu arhitektūras izstāde; latviešu filatēlijas izstāde; latviešu gleznu izstāde; latviešu skaņdarbu koncerts; teātra izrāde "Āksts" (Mārtiņš Zīverts); tautas deju uzvedums "Vasaras saulgriežos"; rakstnieku rīts.

IV ASV Rietumu krasta latviešu dziesmu svētki

Losandželosa, 1970. gada 3.- 6. jūlijs

Rīcības komiteja: Helmuts Brauķis, priekšsēdis, V. Lapenieks. 

Virsdiriģenti: Arvīds Berķis, Oļģerts Bištēviņš, Ernests Brusubārdis II, Pēteris Galiņš, Andrejs Kurmiņš.

Galvenais koru koncerts notika Pasadenas pilsētas auditorijā. Galvenās norises: rakstnieku cēliens; mākslas un daiļamatniecības izstādes; teātra izrāde "Minhauzena precības" (Mārtiņš Zīverts); "Čikāgas piecīšu" koncerts; skaņdarbu koncerts; tautisks uzvedums "Skaista mana tēvu zeme" (Viļa Lapenieka sakārtojumā un režijā).

5. Rietumu krasta latviešu dziesmu svētki

Vankūvera, 1972. gada 30. jūnijā - 4. jūlijā

Rīcības komiteja: Jānis Lielmežs, priekšsēdis, O. Kalns, J.O. Rūniķis.

Virsdiriģenti: Arvīds Berķis, Ernests Brusubārdis II, Pēteris Galiņš, Jānis Kalniņš, Fanija Matīsa, Arvīds Purvs.

Galvenais koru koncerts notika Karalienes Elizabetes teātrī. Galvenās norises: rakstnieku cēliens; latviešu preses 150 gadu jubilejas izstāde; garīgais koncerts; teātra izrāde "Zīmes smiltīs" (Artūrs Voitkus); latviešu simfoniskās mūzikas koncerts; tautas deju uzvedums (vadītājs Valdis Garuts); jaunatnes sacensības; jaunatnes koncerts; gleznu un tēlotājmākslas izstāde; daiļamatniecības skate.

6. Rietumu krasta latviešu dziesmu svētki

Sietla, 1975. gada 3.- 7. jūlijs

Rīcības komiteja: Miervaldis Janševics, priekšsēdis, Z. Segliņš. 

Virsdiriģenti: Ernests Brusubārdis II, Daira Cilne, Pēteris Galiņš, Fanija Matīsa, Arvīds Purvs,
Brigita Ritmane-Ose.

Svētkos piedalījās 9 kori un 18 deju kopas (320 dejotāji).

Galvenais koru koncerts notika Sietlas operas namā pilsētas centrā. Galvenās norises: mākslas izstāde; garīgais koncerts; Andra Kārkliņa koncerts; teātra izrāde "Bez siltām vakariņām" (Gunārs Grieze) un "Sprīdītis" (Anna Brigadere); jauniešu koncerts; sporta sacīkstes; tautas deju lieluzvedums "Es mācēju danci vest" (uzveduma autore un vadītāja Irēne Beleičika); "Trīs no Pārdaugavas" koncerts; rakstnieku cēliens.

7. Rietumu krasta latviešu dziesmu svētki

Losandželosa, 1977. gada 6.- 10. jūlijā

Rīcības komiteja: Jānis Taube, priekšsēdis. 

Virsdiriģenti: Ernests Brusubārdis II, Daira Cilne, Pēteris Galiņš, Fanija Matīsa, Arvīds Purvs, Brigita Ritmane-Ose.

Galvenais koru koncerts notika Centra auditorijā. Pirms koncerta - svētku gājiens. Galvenās norises: garīgais koncerts; populārās mūzikas koncerts; jauno mākslinieku koncerts; teātra izrāde "Kas dārzā, kas dārzā" (Anšlavs Eglītis); rakstnieku cēliens; solistu koncerts; baleta vakars; kabarē; tautas deju sarīkojums; Larisas Mondrusas koncerts; tēlotājas mākslas un daiļamatniecības izstādes.

8. Rietumu krasta latviešu dziesmu svētki

Sanfrancisko, 1979. gada 4. - 8. jūlijs

Rīcības komiteja: Justs Karlsons, priekšsēdis. 

Virsdiriģenti: Vija Adamoviča, Daira Cilne, Pēteris Galiņš, Andrejs Jansons, Fanija Matīsa,
Brigita Ritmane-Ose.

Galvenais koru koncerts notika Masonic auditorijā. Galvenās norises: garīgais koncerts; "Kolibri" ansambļa koncerts; jauniešu ansambļu koncerts; teātra izrāde "Omartija kundze" (Anšlavs Eglītis); tautas deju uzvedums "Saule, saule - zeme, zeme" (vadītāja Aija Turaida); rakstnieku cēliens; solistu koncerts; mākslas un daiļamatniecības skate.

 9. Rietumu krasta latviešu dziesmu svētki

Portlande, 1982. gada 30. jūnijs - 5. jūlijs

Rīcības komiteja: Justs Karlsons, priekšsēdis. J. Jurisons, A. Ritmanis, J. Zommers. 

Virsdiriģenti: Vija Adamoviča, Daira Cilne, Pēteris Galiņš, Fanija Matīsa, Imants Mežaraups, Brigita Ritmane.

Galvenais koru koncerts notika Civil Auditorium. Pirms koncerta - svētku gājiens. Galvenās norises: garīgais koncerts; gleznu un skulptūru izstāde; mākslas un daiļamatniecības skate; solistu koncerts; rakstnieku cēliens; uzvedums "Tu esi Portlendā, mans draugs" (autors Uldis Siliņš); teātra izrāde "Kade pārnāksi, bālēliņ" (autors Uldis Siliņš); tautas deju uzvedums (vadītājs Valdis Garuts).

10. Rietumu krasta latviešu dziesmu svētki

Vankūvera, 1985. gada 3. - 7. jūlijs

Svētki veltīti Krišjāņa Barona 150 gadu atcerei. 

Rīcības komiteja: Alberts Pūpols, priekšsēdis, A. Vēveris, A. Griķis, I. Pulciņa, J. Zeidaks

Virsdiriģenti: Vija Adamoviča, Daira Cilne, Pēteris Galiņš, Fanija Matīsa, Arvīds Purvs, Brigita Ritmane, Lolita Ritmane.

Svētkos piedalījās 16 kori un ansambļi un 11 tautas deju kopas

Galvenais koru koncerts notika Orpheum Theatre. Pirms koncerta - gājiens. Galvenās norises: mākslas izstāde; garīgais koncerts; 2 x 2 koncerts; teātra izrāde "Vēstules no dzimtenes" (Uldis Siliņš);
kabarē "Trīs draugi no Pārdaugavas"; tautas deju uzvedums; solistu koncerts; rakstnieku cēliens.

Rietumkrasta XI dziesmu svētki

Losandželosa, 1989. gada 30. jūnijs - 5. jūlijs

Pirmo reizi ASV Dziesmu svētkos piedalās koris no Latvijas - Imanta Kokara vadītais Ave Sol.

Rīcības komiteja: Arnis Tūbelis, priekšsēdis 

Virsdiriģenti: Vija Adamoviča, Daira Cilne, Pēteris Galiņš, Kārlis Jurisons, Imants Kokars (Latvija), Vizma Maksiņa, Lolita Ritmane.

Tautas deju lieluzveduma vadītāja: Nora Mičule

Galvenais koru koncerts notika Terases teātrī. Pirms koncerta - svētku gājiens. Galvenās norises: tautas deju uzvedums (vadītāja Nora Mičule); rakstnieku cēliens; dziesmu spēle "Tas vakars piektdienā" (mūzikas autore Lolita Ritmane, teksta autors Andris Ritmanis); mākslas, dzintara un daiļamatniecības izstādes; Rasmas Lielmanes un Artūra Ozoliņa kamermūzikas koncerts; garīgais koncerts.

Svētkos piedalās 11 kori un 11 deju kopas.

Rietumkrasta XII dziesmu svētki

Sietla, 1992. gada 30. jūnijs - 5. jūlijs

Rīcības komiteja: Jānis Praudiņš, priekšsēdis, G. Švarcs, J. Atvars. 

Virsdiriģenti: Daira Cilne, Ellis R. French, Pēteris Galiņš, Andrejs Jansons, Kārlis Jurisons, Maija Riekstiņa, Lolita Ritmane.

Rietumkrasta XIII latviešu dziesmu svētki

Losandželosa, 1999. gada 2. - 5. jūlijs

Rīcības komiteja: Valdis Pavlovskis, priekšsēdis, S. Tūbele. N. Mičule, Dz. Švarca, I. Mičulis, J. Priedkalns, H. Hofmane, P. Berkolds, 

Virsdiriģenti: Pauls Berkolds, Daira Cilne, Andis Garuts, Maija Riekstiņa, Brigita Ritmane, Lolita Ritmane, Laura Rokpelne-Mičule, Zinta Zariņa. 

Galvenais koru koncerts notika Tūkstoš Ozolu Mākslas centrā (Thousand Oaks). Galvenās norises: populārās mūzikas koncerts "Turp un atpakaļ"; muzikālā komēdija "Trīnes grēki" (Rūdolfs Blaumanis, mūzika: Mendelis Bašs, dziesmu teksti: Voldemārs Pūce); bērnu teātris "Skudra un sienāzis" (režisors Andrejs Zinbergs); garīgais koncerts; tautas deju uzvedums (vadītāja Inese Raistere); dzejnieku un rakstnieku cēliens; mākslas izstādes.

Svētkos piedalījās 8 kori un Sietlas tautas deju kopa Trejdeksnītis veidoja lieluzvedumu. 


Līdz 1999. gadam kopkora sastāvā Rietumkrasta dziesmu svētkos caurmērā dziedājuši 250-350 dziedātāju (izņemot 1970. g. -138 un 1982. g. - 415). Svētku apmeklētāju skaits bijis apmēram 2,300-3,700.

XIV Rietumkrasta dziesmu svētki

Sanfrancisko, 2003. gada 28. augusts - 1. septembris

Rīcības komiteja: Zinta Zariņa, priekšsēde, A. Simsons, I. Lemšs, M. Martinska, U. Ramāns, I. Liepiņa,
A. Muzikants.

Virsdiriģenti: Pauls Berkolds, Daira Cilne, Andis Garuts, Gunta Plostniece, Dace Rapa, Maija Riekstiņa, Brigita Ritmane, Lolita Ritmane, Laura Rokpelne-Mičule, Zinta Zariņa.

Svētkos piedalījās 12 kori un 8 deju kopas.

XV Rietumkrasta dziesmu svētki

Ventūrā, Kalifornijā, 2008. gadā 28. augusts - 1. septembris

Rīcības komiteja: Pauls Berkolds, priekšsēdis. A. Tolks, A. Ritmanis, D. Reimane, L. Ritmane, I. Nagaine,
A. Staško.

Virsdiriģenti: Pauls Berkolds, Andis Garuts, Maija Riekstiņa, Lolita Ritmane, Brigita Ritmane,
Laura Rokpelne Mičule, Zinta Zariņa, Romāns Vanags (Latvija)

Tautas deju lieluzveduma vadītāja: Ilze Nagaine, Dziesma Tetere

Svētkos piedalījās 10 kori un 8 deju kopas.

XVI Rietumkrasta dziesmu svētki

Sanhosē, 2015. gadā 3.- 7. septembris

Rīcības komiteja: Aldis Simpsons. priekšsēdis, Z. Zariņa, U. Veilande, M. Linde, N. Melbārdis, A. Ramāns,
T. Zoldnere.

Virsdiriģenti: Zinta Zariņa, Lolita Ritmane, Gunta Plostniece, Andis Garuts, Juris Ķeniņš,
Laura Rokpelne-Mičule, Maija Riekstiņa, Brigita Ritmane, Pauls Berkolds, Ivars Cinkuss (Latvija) 

Svēkos piedalās 13 kori un 7 deju kopas.