Ročesteras jauktais koris Līga

Diriģente Velta Zadiņa

1. r.*: Linda Nutter, Velta Zadiņa (diriģente | conductor), Laura Nutter

2. r*: Edīte Jordan, Marissa Jakubonis, Līga Nutter Iztrūkst | not pictured: Daina Bullwinkel, Irēne Doktor, Velta Huck, Katrīna Karlsons, Aīda Staša, Anita Šterna, Emilija Thevanesan, Aleks Zadiņš

Ročesteras jauktais koris Līga tika dibināts 1952. gadā. Tā pastāvēšanas 65 gados ir bijuši tikai četri diriģenti: Modris Bergmanis (9 gadus), Augusts Dzenis (21 gadus), Jānis Ducmanis (3 gadus) un Velta Zadiņa (32 gadus). Līga ir viens no retajiem koriem, kas ir piedalījies gandrīz visos ASV un Kanadas dziesmu svētkos.

The Latvian choir Līga, from Rochester, New York, was founded in 1952. In its 65-year history it has had only four directors: Modris Bergmanis for nine years, Augusts Dzenis - 21 years, Jānis Ducmanis - three years, and Velta Zadiņš - 32 years. Līga is one of only a few choirs that have participated in almost all of the Latvian song and dance festivals in the United States and Canada.