Sietlas Trejdeksnītis

Vadītāja Ērika Currier

1. r.*: Aiva Ieviņa, Silva Linnicks,Brianna Freimanis,Sara Celms,Diana Atvars, Marisa Way-Rogainis,Kathrine Young, Ella Luters, Ērika Currier, Monika Hanley, Tija Iles, Sandi Vetter

2. r.*: Kristaps Kancāns, Ed Raisters, Steve McCord, Kristaps Birznieks, Dave Buitenveld

Iztrūkst | not pictured: Pēteris Apsitis,Konrads Leitis, Andris Abermanis, Jūlijs Pružinskis, Jēkabs Kramēns, Modris Kramēns, Dina Macs, Larisa Sulcs

Sietlas Trejdeksnītis cenšas saglabāt kultūru, valodu, un latviešu tradīcijas, izmantojot līdzsvarotu pieeju mēģinājumos un uzstājoties, un izpildot tradicionālās latviešu dejas ar inovāciju, svaigu domāšanu un jaunām choreografijām.

Seattle's dance troupe Trejdeksnītis seeks to preserve the culture, language and traditions of Latvia through balanced approach of practicing and performing traditional Latvian dances with innovation, fresh thinking, and new choreographies

.