Viktors Baštiks

Viktors Baštiks (1912-2001) dzimis Pērkones pagasta Skatres ciemā. Vēlāk ģimene pārcēlās uz Liepāju, kur viņš vēlāk privāti mācijās čellu un ērģeles, bet mūzikas teoriju apguva Liepājas Tautas konservatorijā. 1930. gadā V. Baštiks devas uz Rīgā, studēja Latvijas Valsts konservātorijā profesora Jāzepa Vītola kompozīcijas teorijas klasē un vadīja baptistu semināra draudzes kori. 1944.gadā Baštiku iesauca armijā. Pēc gūsta Putlosā un Zēdelgemā V. Baštiks Vācijā, Ingolštates bēgļu nometnē, vadīja kori, bija viens no latviešu baptistu piecu garīgu dziesmu dienu organizētājiem un diriģentiem. 1947. gadā viņš devās uz Angliju, kur vadīja Zuikas vīru kori. 1952. gadā devās uz ASV, apmetoties Filadelfijā, kur dzīvoja un strādāja līdz mūža beigām.

ASV jau bija nodibinājusies Amerikas latviešu baptistu koru apvienība ar galveno mērķi rīkot garīgas dziesmu dienas. Viktors kļuva par galveno šīs ieceres īstenotāju. Viņš bija viens no diriģentiem 40 dziesmu dienās, no 1970.gada līdz 1986. gadam koru apvienības priekšnieks, 36 gadus vadīja Filadelfijas latviešu baptistu draudzes kori.

Diriģents un komponists V. Baštiks par savas dzīves galveno mērķi uzskatīja garīgo dziesmu sacerēšanu un dziesmu krājumu izdošanu. Viņš sakārtoja vairākas garīgo dziesmu grāmatas un sarakstīja 386 skaņdarbus. Viņš arī sacerēja 30 kantātes. Laicīgās mūzikā - 3 kantātes, 3 kora dziesmu cikli, 40 kora dziesmas, 29 tautas dziesmu apdares koriem, 17 solo dziesmas un 34 instrumentāli skaņdarbi.

Īpaši liels, simbolisks gandarījuma pilns notikums viņa dzīvē bija 80 gadu vecumā, 48 gadus pēc tēvzemes atstāšanas, stāvēt uz Latvijas zemes un diriģēt savas dziesmas Latvijas baptistu dziesmu svētkos 1992. gada 18. jūlijā Talsos. V. Baštika darbi ir vairākkārtēji skanējuši Vispārējo latviešu dziesmu svētkos ASV. Viņš ir saņēmis PBLA Kultūras fonda Goda balvu un Kr. Barona prēmiju.