Ziemeļkalifornijas latviešu koris

Diriģents Kārlis Veilands

1. r.*: Laima Kļaviņa, Kristīne Covington, Maija Gudrais, Taira Zoldnere, Kārlis Veilands (diriģents | conductor), Māra Blackwell, Džoanna Pāvuliņa, Rūta Grand

2. r.*: Māra Linde, Ausma Savelis, Agnese Cramer, Reičela Heinrihsone, Karīna Vasiļevska-Das, Una Veilande

2. r*: Jason Covington, Indris Klimanis, Mārtiņš Andersons, Andris Dindzāns, Ģirts Linde, Aivars Savelis 

Iztrūkst | not pictured: Daina Holmberg, Kristaps Zariņš, Zinta Zariņa

Ziemeļkalifornijas Latviešu koris darbojas jau vairāk nekā 60 gadus. Koris ir piedalījies visos Rietumkrasta latviešu dziesmu svētkos un vienmēr ir atbalstījis Vispārējos dziesmu svētkus arī citur ASV un Kanadā. Pēc iespējas koris piedalās arī Latvijas dziesmu svētkos. Koris ar dziesmām kuplina valsts svētku sarīkojumus, draudzes dievkalpojumus, kā arī citus sabiedriskos notikumus, rīko dziesmu vakarus un koncertus. Koŗi vada Kārlis Veilands.

The Northern California Latvian Choir has performed at Latvian song festivals in Latvia, Canada and the U.S. (including every West Coast Latvian Song Festival) for over sixty years. In addition to the song festivals, the choir regularly performs at Latvian Independence Day celebrations, social events, and church services while also hosting informal "song nights". The choir is led by Kārlis Veilands

.