Indianapoles Jautrais pāris

Vadītāja Iveta Asone

1. rindā no kreisās: Solveiga Henderson, Iveta Asone, Andra Goetz, Dīna Kanca

2. rindā: Grete Kalda, Amanda Krēmere, Emīlija Grīnvalde, Whitney Bowman, Evita Rozenberga, Ina Pružinska, Laura Vāgnere, Anna Inveisa, Molly Overbey, Aija Bowman, Selga Irbe, Elīna Lūse

3. rindā: Lūkas Goetz, Mark Henderson, Aleks Overbey, Māris Kancs, Pēteris Irbe, Andrejs Kancs, Roberts Inveiss, Jeff Sherman, Kristaps Pūtelis, Andris Krūmkalns.

Kopa dibināta 1950. g. 13. maijā un nosvinēja savu 65. gadu jubileju ar uzvedumu 2015. gadā. Kopš dibināšanas Jautrajā pārī ir dejojuši ap 430 dejotāji, un tā ir visilgāk pastāvošā tautas deju kopa ASV, kas vēl aktīvi darbojas. Kopa ir piedalījusies dziesmu svētkos ASV, Kanadā un Latvijā. Tā aptver visu paaudžu dejotājus - bērnus, jauniešus un vidējo paaudzi.

Indianapolis' Jautrais Pāris was founded on May 13, 1950, making it the oldest active Latvian folk dance troupe in the United States. The troupe celebrated its 65th anniversary with a dance concert in 2015. About 430 dancers have participated in the ensemble since its founding. The ensemble has participated in Latvian song and dance festivals in the United States, Canada, and Latvia, and encompasses all generations of dancers - children, youth, and adults

1. rindā no kreisās: Alexandra Kuhn, Evelīna Krēmere, Laila Pūtele, Samanta Šteinbaha, Vizma Erkmane, Emīlija Tuttle, Maksis Erkmanis

2. rindā: Renārs Šteinbahs, Nīls Erkmanis, Laila Goetz, Amanda Krēmere, Lija Kuhn, Ēriks Tuttle

Indianapoles Jautrais pāris bērnu grupa

Vadītāja Andra Goetz