Latviešu Jaunatnes dziesmu svētki

1. Latviešu Jaunatnes dziesmu svētki

Montreala, 1975. gada 30. augusts-1. septembris

Rīcības komiteja: Mārtiņš Štauvers, priekšsēdis, A. Jansons, I. Štauvere, J. Zilkalns, A. Pušpurs, J. Blusonovičs, A. Poriete, S. Poriete, A. Gūtmanis, F. Porietis, J. Mūrnieks, I. Purvs, Ņ. Kajaks, E. Kajaks, prāv. A. Voitkus, L. Kalniņš, A. Kajaka, J. Birze, A. Leimanis.

Virsdiriģenti: Arvīds Purvs, Andrejs Jansons, Guntars Gedulis, Dace Štauvere - Aperāne, Pēteris Aldiņš, Vizma Maksiņa, Jānis Beloglāzovs.

Tautas deju uzveduma vadītājs: Juris Zilkalns.

Svētkos piedalījās 15 kori, 16 deju kopas, 6 koklētāju grupas.


2. Latviešu Jaunatnes dziesmu svētki

Ročestera, 1977. gada 7.-10. oktobris

Rīcības komiteja: Anna Graudiņa, priekšsēde, A. Dzenis, V. Puķjānis, I. Rencis, R. Vēverbrants,Ā. Aistrauts, H. Aistrauts, A. Kalniņš, J. Siliņš, S. Johnson, Ģ. Zadiņš, I. Bērzups, I. Vidas, J, Dzenis, B Rudolfs, I. Līders, R. Līders, D. Sniedze, V. Tumrots, R. Cubīns, M. Cubīns, I. Zariņš.

Padome: Mārtiņš Štauvers, priekšsēdis, A. Jansons, L, Zariņa, I. Štauvere, A, Gūtmanis, A. Graudiņa, R. Līdere, S. Klepere, prāv. A. Voitkus.

Virsdiriģenti: Longīns Apkalns, Ilze Akerberga, Pauls Berkolds, Gunta Dreifelde, Imants Mežaraups.

Tautas deju uzveduma vadītāja: Lidija Zariņa.

Svētkos piedalījās 8 latviešu skolu kori, 14 jaunatnes kori, 23 atsevišķi dziedātāji, 6. koklētāju grupas, 15 deju kopas.

3. Latviešu Jaunatnes dziesmu svētki

Montreala, 1979. gada 31. augusts-3. septembris

Rīcības komiteja: Mārtiņš Štauvers, priekšsēdis, I. Štauvere, A. Poriete-Bedard, A. Gūtmanis, A. Jansons, V. Dindzāns, V. Plūme, R. Kalniņš, R. Klaiše, A. Pušpurs, V. Ozola, prāv.A. Voitkus, J. Mateus, P. Agrums, I. Godiņa, Ē. Vītiņa.

Padome: Mārtiņš Štauvers, priekšsēdis, A. Jansons, V. Dindzāns, I. Štauvere, A. Gūtmanis, prāv. A. Voitkus, A. Graudiņa, S. Klepere

Virsdiriģenti:Jānis Beloglāzovs, Guntars Gedulis, Jānis Kalniņš (goda virsdiriģents)Māris Kristapsons, Vizma Maksiņa, Irēna Upeniece.

Svētkos piedalījās 6 latviešu skolu kori, 19 jaunatnes kori, 10 atsevišķi dziedātāji,9 koklētāju grupas, 19 tautas deju kopas.

4. Latviešu Jaunatnes dziesmu svētki

Klīvlande, 1982. gada 8.-11. oktobris

Rīcības komiteja: Zenta Apīne, priekšsēde, A. Celcherts, L. Zemesarāja, I. Ķīsis, S. Rūtenberga, V. Reineks, Ē. Reiniks, B. Krūmiņa, Z. Kēlere, R. Šulcs, A. Ūdris, A. Cers, V. Krebs, J. Ladusāns.

Padome: Mārtiņš Štauvers, priekšsēdis, I. Štauvere, prāv. A. Voitkus, D. Štauvere-Aperāne, V. Dindzāns, A. Gutmanis, V. Plūme, R. Klaiše, Z. Apīne.

Virsdiriģenti: Ralfs Augstroze, Monika Daukste, Vizma Maksiņa, Imants Mežaraups, Lilija Zobens, Roberts Zuika (goda virsdiriģents).

Svētkos piedalījās 13 latviešu skoluun vidusskolu kori, 15 jaunatnes kori, 13 atseviškie dziedātāji, 3 vokālie ansambļi (Atbalss, Kolibri, Melodija), 2 kamerkori (Auseklis, Svētku kamerkoris), 4 koklētāju grupas, 26 tautas deju kopas.

5. Latviešu Jaunatnes dziesmu svētki

Monreala, 1985. gada 29. augusts - 2. septembris

Rīcības komiteja: Roberts Klaiše, priekšsēdis. J. Mateus, M. Kaniņa, Z. Mateus, A. Poriete-Bedard, V. Plūme, K. Kraule, K. Ortmane, I. Spūrmane, V. Ozols, L. Galdiņa, D. Staško, R. Tomsone, E. Kalviņš, A. Tenne-Šēns, M. Štauvers, I. Štauvere.

Padome: Mārtiņš Štauvers, priekšsēdis, A. Poriete-Bedard, I. Štauvere, prāv. A. Voitkus, D. Štauvere-Aperāne, V. Dindzāns, V. Plūme, J. Mateus, R. Klaiše

Virsdiriģenti: Daira Cilne (goda virsdiriģente), Monika Daukste, Guntars Gedulis, Māris Kristapsons, Vizma Maksiņa, Imants Mežaraups, Marks Opeskins, Lolita Ritmane.

Svētkos piedalās 14 jaunatnes kori, 22 atsevišķi dziedātāji, 19 deju kopas, 3 koklētāju grupas.

6. Latviešu Jaunatnes dziesmu svētki

Šerbruka (Kvebeka), 1987. gada 4.-7. septembris

Rīcības komiteja: Ilga Štauvere, priekšsēde, D. Ziediņa, A. Poriete-Bedard, māc. G. Hūns, D. Štauvere-Aperāne, D. Ūle, M. Gulēna, L. Kalniņš, D. Ziediņa, S. Jerumanis, I. Hūns, V. Jerumane, R. Jerumane, K. Freibergs, R. Kalniņš, K. Ortmane, L. Galdiņa, M. Štauvers, D. Brauna, L. Poriete, G. Lukstiņa, J. Dindzāns, U, Gailis, K, Kraulis, P. Kreipāns, A. Pušpurs, R. Zeltiņa, V. Bucēns, K, Jerumane, J, Mateus, Z. Mateus, F. Porietis, I. Ortmane.

Padome: Mārtiņš Štauvers, priekšsēdis, A. Poriete-Bedard, I. Štauvere, māc. G. Hūns, D. Štauvere-Aperāne, V. Dindzāns, R. Kliade, J. Mateus.

Virsdiriģenti: Pēteris Aldiņš, Edgars Kariks, Andrejs Jansons (goda virsdiriģents), Imants Mežaraups, Kārlis Prāmnieks, Lolita Ritmane, Lorija Vuda.

Svētkos piedalījās 4 latviešu skolu kori, 6 jaunatnes kori, 4 koklētāju grupas un 6 tautas deju kopas.