Mineapoles-St. Paulas latviešu

ev. lut. draudzes koris

Diriģente Guna Kalmīte Skujiņa

1. r.*: Aina Rozenberga, Indra Halvorsone, Anna Russert, Guna Kalmīte Skujiņa (diriģente | conductor), Biruta Spruds, Nora Treiberga, Inta Grāvīte, Rasa Zeltiņa

2. r.*: Mirdza Eglīte, Laila Švalbe, Inta Lāčplēse, Laima Zoltnere Dingley, Gunta Pakalne

3. r.*.: Pēteris Kalniņš, Viktors Konters, Jānis Skujiņš, Jānis Zeltiņš, Ģirts Jātnieks, Jānis Paulis Skujiņš, Visvaris Ģiga, Miķelis Ģiga Iztrūkst | not pictured: Aija Vikmane, Kristīne Girbe, Sandra Ozoliņa Plifka, Baiba Robiņa Olinger, Larisa Ozola

Koris dibināts 1952. gadā. Šogad diriģentes Gunas Kalmītes Skujiņas vadībā koris svinēs 65 gadu pastāvēšanas jubileju. Koris galvenokārt piedalās dievkalpojumos un laicīgos sarīkojumos. Atsevišķi dziedātāji piedalās dziesmu un deju svētkos ASV vai Kanadā. Koŗa dalībnieki aktīvi piedalās draudzes dzīvē un latviešu sabiedrībā.

The Minneapolis-St. Paul Latvian Ev. Luth. Church Choir was established in 1952 and will be celebrating its 65th anniversary this year. The choir sings mainly during church services and for various Latvian celebrations and programs. Individual members participate in the Latvian song and dance festivals in the United States and Canada. Most choir members take an active part in the Latvian congregation and community activities

.