Ročesteras Vanadziņš

Vadītāja Līga Nutere

1. r.*: Līga Nutere, Katrīna Karlsons, Linda Nutere, Skaidrīte Johnson, Laura Nutere, Dace Goodwin

2. r.*: Kent Nutter, Pēteris Johnson, Aleks Zadiņš, Artūrs Nuters, Rob Goodwin

Vanadziņš ir pēc aptuveni 20 gadu pārtraukuma atjaunota deju grupa Ročesterā, Ņujorkas pavalstī, kas darbojas Daugavas Vanagu apvienības paspārnē kopš 2016. gada rudens. Mūsu skolotāja Skaidrīte Johnson cauri gadiem ir mācījusi visas Vanadziņa grupas kopš 1963. gada - dažkārt tās ir bijušas bērnu kopas, citkārt pusaudžu un pieaugušo kopas. Sākot ar pirmo uzstāšanos 18. novembŗa koncertā, mēs ceram turpināt kuplināt pasākumus Ročesteras apkārtnē ar latviešu tautas dejām.

Vanadziņš restarted its activity in the fall of 2016 after nearly twenty years of inactivity, operating as part of the local Rochester, New York chapter of the Daugavas Vanagi. Our dance instructor Skaidrīte Johnson has taught various previous iterations of Vanadziņš since 1963, including children, teens, adults, and mixed age groups. Starting with their first performance at the Latvian Independence Day celebration in November, Vanadziņš hopes to continue participating in various Latvian events in and around the Rochester area.